نمايندگان‌ محترم‌ مجلس‌ شوراي‌ اسلامي‌ دورة‌ ششم‌

 نزديك‌ به‌ دو ماه‌ از دستگيري‌ چهار تن‌ از اعضاي‌ شركت‌كنندة‌ در كنفرانس‌ برلين‌ و احضار بيشتر شركت‌كنندگان‌ در اين‌ كنفرانس‌ مي‌گذرد، از آنجا كه‌ حضور در كنفرانس‌ها و مراسم‌ بين‌المللي‌، از حقوق‌ فردي‌ و اجتماعي‌ شهروندان‌ و آزادي‌ بيان‌ از اصول‌ اساسي‌ حقوق‌ بشر است‌، ما جمعي‌ از زنان‌، خواستار احترام‌ به‌ حقوق‌ دموكراتيك‌ شهروندان‌، تسريع‌ در تعيين‌ وضعيت‌ دستگيرشدگان‌ و آزادي‌ بي‌قيد و شرط‌ آنان‌ هستيم‌. بازداشت‌ موقت‌ دو تن‌ از زنان‌ فرهنگي‌ ايران‌ خانم‌ها «شهلا عبدالله‌زاده‌ لاهيجي‌» و «مهرانگيز كار»، جامعه‌ زنان‌ را بسيار متأثر كرد. براي‌ ما جاي‌ بسي‌ تعجب‌ است‌ كه‌ زناني‌ كه‌ همواره‌ تلاش‌ كرده اند از طرق‌ قانوني‌ به‌ رشد آگاهي‌ و اعتلاي‌ زنان‌ ايران‌ ياري‌ رسانند و در روند توسعه‌ سياسي‌ گام‌ بردارند، اكنون‌ با عناويني‌ چون‌ «اقدام‌ عملي‌ عليه‌ امنيت‌ ملي‌» بازداشت‌ شوند.

 خانم‌ شهلا لاهيجي‌ بيش‌ از 17 سال‌ با چاپ‌ آثار فرهنگي‌ به‌ فرهنگ‌ اين‌ مرز و بوم‌ خدمت‌ كرده‌ است‌ و خانم‌ مهرانگيز كار سال‌هاست‌ كه‌ با كتاب‌ها و مقالات‌ حقوقي‌ خود در ارتقاي‌ آگاهي‌ زنان‌ نقش‌ مهمي‌ ايفا كرده‌ است‌. اتهام‌ «اقدام‌ عملي‌ عليه‌ امنيت‌ ملي‌» به‌ صاحبان‌ انديشه‌ و قلم‌، كساني‌ كه‌ علني‌ فعاليت‌ مي‌كنند، علني‌ مي‌نويسند و همة‌ نوشته‌ها و فعاليت‌هايشان‌ از مجراهاي‌ قانوني‌ مي‌گذرد، مغاير با حقوق‌ انساني‌ افراد است‌. از اين‌رو ما امضاءكنندگان‌ اين‌ نامه‌ از نمايندگان‌ محترم‌ مجلس‌ ششم‌ خواستار پي‌گيري‌ وضعيت‌ و آزادي‌ هر چه‌ سريع‌تر آنان‌ هستيم‌.

 

 ـ رونوشت‌ به‌ رياست‌ جمهوري‌

 ـ وزارت‌ كشور

 ـ وزارت‌ فرهنگ‌ و ارشاد اسلامي‌

 ـ قوه‌ قضائيه‌

 ـ خبرگزاري‌ جمهوري‌ اسلامي‌ ايران‌

 ـ خبرگزاري‌ دانشجويان‌