برنامه های مرکز فرهنگی زنان در 8 مارس


فراخوان مركز فرهنگي زنان
 3/12/2005 6:03:56 AM
 كتابخانه‎ي كوچك زنان را ياري كنيد  

کد:11


تهيه پوستر ”پيشگيري از ايدز” براي نصب در آرايشگاه‎هاي زنانه از سوي كميته بهداشت مركز فرهنگي زنان
 3/12/2005 5:54:14 AM
   

کد:10


تنديس کتاب صديقه دولت آبادی از سوی کتابخانه مرکز فرهنگی زنان
 3/12/2005 5:49:59 AM
   

کد:8


گزارش افتتاح کتابخانه مرکز فرهنگي زنان در 8 مارس
 3/12/2005 5:49:27 AM
   

کد:7


تقدير از حاميان كتابخانه براي ثبت در تاريخ
 3/12/2005 5:48:42 AM
   

کد:6


کارناوال 8 مارس در سايت تريبون فمينيستي
 3/12/2005 5:47:53 AM
   

کد:5


زنان در صحرا مردان در دوبي (گزارش كارگاه آموزشي مركز درباره خشونت عليه زنان در اوز)
 3/12/2005 5:46:23 AM
   

کد:4


گزارش مراسم 8 مارس در دانشگاه روانشناسی
 3/12/2005 5:45:40 AM
   

کد:3


The Women’s Cultural Center’s “Library Support Call”
 3/12/2005 4:44:28 AM
   

کد:1