پیشنهادات
تعداد پیشنهادات :2
12/11/2005
  http://www.if-tribune.com/archivep.asp?contextid=4

12/11/2005
 
متاسفانه امروز همه زن را به چشم عنصر مخاطب سکس و جنده صفت می دانند ولی به نظر ما زنها تا جايی که نفس داريم بايد با اين افکار ستيز کنيم و جايگاه واقعی خود را به اين مزدوران نشان دهيم. درود بر زنان آزاده و زيبا صفت. چرا باید ما را فیلتر کنید. یک سری به خواهر و مادر خودتان بزنین


لطفا پیشنهاد خود را وارد کنید

 نام
 پست الکترونیکی
 نام سایت
 پیشنهاد