کدمطلب:1843

 
زنان هشتاد درصد پذيرفته‌‏شدگان دانشگاه در حوزه علوم انساني و اجتماعي

12/18/2005 1:34:58 AM

 
 

   ايلنا: دانشيار گروه انسان‌‏شناسي دانشگاه تهران, گفت: در حوزه علوم انساني و اجتماعي بيش از 70 تا 80 درصد پذيرفته‌‏شدگان رشته‌‏هاي دانشگاهي را زنان تشكيل مي‌‏دهند.
به گزارش خبرنگار ايلنا, دكتر ناصر فكوهي, دانشيار گروه انسان‌‏شناسي دانشگاه تهران, در همايش سراسري زن و پژوهش, گفت: يكي از مهمترين تحولاتي كه در طول دو دهه اخير در كشور ما تحقق يافته، دگرگوني گسترده موقعيت زنان در خلال مشاركت وسيع آنها در عرصه‌‏هاي اجتماعي است.
وي افزود: اين تحول بيش از هر جا در حوزه آموزش عالي محسوس است، به نحوي كه امروزه تقريباً در اكثر رشته‌‏هاي دانشگاهي زنان بيشتر پذيرفته شدگان را تشكيل مي‌‏دهند.
فكوهي خاطرنشان كرد: اين امر به خودي خود روندي مثبت است؛ زيرا سطح عمومي دانش زنان و پتانسيل‌‏هاي اجتماعي شدن و مشاركت عمومي آنها را به شدت بالا مي‌‏برد، با اين بحث اين پتانسيل بايد با ساز و كارهايي حساب شده قابليت تبديل شدن به تحولات بالقوه را در موقعيت اجتماعي و به ويژه در فعاليت‌‏هاي حرفه‌‏اي به وجود آورد.
اين استاد دانشگاه تصريح كرد: ساز و كار تبعيض مثبت يكي از اين موارد است كه بر اساس آن بايد به جاي رقابت آزاد گروهي از مشاغل را به ايجاد سهميه‌‏هايي وابسته كرد كه با هدف تغيير در ساختارهاي موجود نابرابر تعريف و تعيين شده است.
به گفته وي, با اين وصف بايد توجه داشت كه به كارگيري اين ساز و كار نياز به برنامه‌‏ريزي‌‏هاي دقيق و حساب شده دارد كه با توجه به تجربياتي كه در اين زمينه در جهان وجود دارد و با توجه به موقعيت كنوني زنان ايراني و موقعيت آرماني كه مي‌‏توان براي آنها در نظر گرفت، بايد موضوع را در ايران بررسي كرد.
همچنين حشمت سادات معين‌‏فر, عضو هيات علمي مركز مطالعات و تحقيقات زنان دانشگاه تهران در اين همايش، گفت: در گذشته در جوامع مختلف جهان فعاليت‌‏هاي زنان به حمل و نگهداري كودكان و خانه‌‏داري محدود مي‌‏شد؛ در حالي كه مردان به عنوان نان‌‏آور خانه در نظر گرفته مي‌‏شدند، چون تقسيم نقش و كار در دوران گذشته با توجه به شرايط اقتصادي اجتماعي و سياسي آن دوران صورت مي‌‏گرفت.
وي افزود: امروزه زندگي در جوامع صنعت با زندگي ماقبل صنعتي تفاوت بسيار دارد و در جوامع امروزي انديشه‌‏هاي نو مبني بر برابر و مساوات ميان افراد شكل گرفته, ابعاد جديدي در زندگي و روابط افراد جامعه در زمينه‌‏هاي اقتصاد, سياست, شكل و نوع زندگي و روابط اجتماعي حاصل شده و جوامع امكانات بي‌‏شمار و گسترده‌‏اي را به افراد جامعه خود چه زنان و مردان ارائه مي‌‏دهند.
معيني‌‏فر خاطرنشان كرد: با اين وجود، متاسفانه نابرابري‌‏هاي جنسيتي در حوزه‌‏هاي مربوط به تقسيم كار و دستيابي به منابع در بيشتر جوامع از جمله ايران به چشم مي‌‏خورد.
اين استاد دانشگاه تصريح كرد: اشتغال زنان بيرون از منزل عواقب مثبت و منفي به دنبال دارد كه بعد مطلوب آن استقلال زن, رشد زن و مشاركت آنان در امر توسعه است؛ اما بعد نامطلوب آن تعدد وظايف زن و لزوم ايفاي همزمان نقش خانوادگي و نقش شغلي است.
به گفته وي، جهت رسيدن به اين مهم بايد در قانون و برنامه‌‏ريزي‌‏هاي اجتماعي و اقتصادي كشور تجديد نظر شود و سوي ديگر بايد به نهادينه كردن و آموختن اعتقادات و باورهايي كه در مورد جنسيت كه جامعه‌‏شناسان آن را جامعه‌‏پذيري مي‌‏نامند، پرداخت تا زنان از نقش‌‏هاي سنتي خود فراتر روند و به فرصت‌‏هايي دست يابند كه قادر باشند؛ استعدادهاي بالقوه‌‏شان را بالفعل كنند.

پیشنهاد   تعداد پيشنهادات= 6          آرشيو