کدمطلب:1845

 
يك زن،بهترين شهر دار جهان شد

12/18/2005 1:36:19 AM

 
 

   سايت شهرسازي و معماري:در حالي دورا باكوياني در ژانويه 2003 به عنوان چهل و هشتمين شهردار آتن انتخاب شد كه تنها در دوسال با تحول در پايتخت يونان، عنوان شهردار برگزيده سال 2005را به خود اختصاص داد.

اونخستين زني است كه در طول تاريخ 3 هزار ساله آتن، رهبري قديمي ترين پايتخت اروپا را عهده دار شده است. همچنين در انتخابات سال 2002 ، باكوياني توانست 61 درصد آرا را به خود اختصاص دهد كه ركورد بي نظيري است.

وي در سال 1954 به دنيا آمد و نخستين فرزند از چهار فرزند سياستمدار كهنه كار يوناني يعني كانستانتين ميتسوتاكي 81 ساله است كه از سال 1990 تا 1993 نخست وزير اين كشور و رهبري حزب دمكراسي جديد يونان را تا سال 1993 عهده دار بود.

باكوياني از ابتداي جواني مسئوليت هاي مختلفي را در چند وزارتخانه يونان بر عهده گرفت و چند دوره نماينده پارلمان بود و بعد از انتصاب پدرش به عنوان نخست وزير، باكوياني به معاونت يكي از وزارتخانه ها رسيد و سپس وزير فرهنگ شد.

اما وقتي دورا باكوياني در ژانويه 2003 به شهرداري آتن رفت، بسياري از رسانه هاي بين المللي پيش بيني كردند كه اين شهر هيچگاه به طور شايسته اي براي مسابقات تابستاني المپيك 2004 آماده نخواهد شد. ماه ها بعد از اين پيش بيني روند پيشرفت شهر تسريع و آتن ميزبان بسيار خوبي براي 202 كشور جهان شد.

سايت شهرداران جهان كه باكوياني را به عنوان بهترين شهردار جهان در سال 2005 برگزيده است با وي گفتگويي صورت داده كه در ذيل مي آيد:

*آتن از ژانويه 2003 كه شما شهردارش شده ايد تا كنون چه تغييري كرده است؟ قبل از المپيك 2004 چه شكلي داشت؟

باكوياني:فكر مي كنم اين سوال بايد از مردم و كسانيكه در اين شهر زندگي و كار مي كنند پرسيده شود.
پايتخت يونان به طور چشمگيري با آنچه كه در ژانويه 2003 بود، تفاوت پيدا كرده است و شهرداري توانسته در دستيابي به تغييرات در شهر موفق عمل كند.

در اين مدت زيرساختها تجهيز و عملكرد ها دچار تحول شدند. شهر رنگ و لعاب تازه گرفت. تميزي و سرسبزي به شهر آورده شد. فضاهاي تفريحي و پارك هاي بسياري ساخته شد. از همه مهمتر دستيابي به كيفيت زندگي مطلوب از مهمترين رويدادها بود.

راه ها و فضاهاي عمومي در 450 خيابان اصلي و به مساحت 750 هزار متر مربع نوسازي و پياده راه ها به مساحت 250 هزار متر مربع دوباره سنگفرش شدند.

350 هزار از انواع گل و گياه و 11 هزار اصله درخت در پارك ها، ميادين و مسيرهاي عبور پياده كاشته شدند.

*اگر بخواهيد مهمترين اقدام را نام ببريد ، كدام را انتخاب مي كنيد؟

باكوياني: يكي از الويت هاي اصلي شهرداري ، زيباسازي نماهاي بيروني ساختمان ها و سرو سامان دادن به آنها بود كه در اين راستا با بررسي 2 هزار و 300 ساختمان ، نماي خارجي آنها بازسازي و زيبا شد.
در نظر دارم اين برنامه را ادامه دهم و در ماه هاي آينده هزار ساختمان ديگر هم بازسازي شوند.

*آيا فكر مي كنيد سرمايه اي كه در آماده كردن آتن براي المپيك گذاشتيد به شهر بر مي گردد؟

باكوياني: در اين مدت 110 ميليون يورو براي برخي از پروژه هاي بزرگ هزينه شد كه اغلب آنها زير بنايي است. اين پول ها به گونه اي خرج شد كه شهروندان احساس كنند كه سرمايه شهر هدر نرفته است.

شهرداري در مشاركت با بخش خصوصي موفقيت هايي به دست آورد و من با افتخار مي توانم بگويم كه اين مشاركت در آينده ادامه پيدا مي كند.

ادامه بهبود زيرساخت ها و موفقيت هايي كه در ميزباني المپيك به دست آمد، آتن را به شهري مطابق با استانداردهاي جهاني تبديل كرده است. هم اكنون آتن به خدمات و امكانات مدرن مجهز است.

*سال گذشته شما عنوان كرديد ، آتن شهري است كه دوباره متولد مي شود ، آيا شما احساس مي كنيد دوران رنسانس ادامه پيدا مي كند؟

باكوياني: در حال حاضر شهرداري روي بالا بردن سطح خدمات در محلات تمركز دارد و توسعه شبكه
پارك ها و بازسازي مناطق و از همه مهمتر بهبود كيفيت زندگي از ديگر الويت هاي شهري است.

در ماه مي امسال موسسه اي با نام "فصل بهار شهر" شروع به فعاليت كرده است كه با برگزاري كارگاه هاي آموزشي ، به جوانان آموزش هاي زيست محيطي مي دهد.

همچنين در برنامه اي ديگر شهروندان تشويق شده اند تا روي بام خانه هاي خود گل و گياه بكارند و يا گياهان و يا ميوه هاي مخصوصي را در بالكن خانه هايشان پرورش دهند.

در ژوئن نيز برنامه 4 ماهه آزمايشي مربوط به بازيافت اجرا شد كه فاز اول آن درباره بازيافت قوطي ها و كاغذ بود. در نظر مسئولان شهري و همچنين من ، بازيافت يك سياست زيست محيطي نيست بلكه روش زندگي است كه به ما سود مي رساند و در صرفه جويي انرژي نقش مهمي را ايفا مي كند.

توسعه برنامه هاي مربوط به بازيافت مواد مخصوصا در شهرهاي متراكمي مانند آتن بسيار مفيد و يكي از اهداف شهرداري آتن در مرحله اول آگاهي دادن به شهروندان درباره ارزش بازيافت است.


پیشنهاد   تعداد پيشنهادات= 0          آرشيو