کدمطلب:1848

 
کمتر از 4 درصد زنان موفق به دریافت مهریه می شوند

12/19/2005 6:35:44 AM

 
 

   مهر:معاون مجتمع قضایی خانواده گفت: بررسی ها نشان می دهد تنها 3 الی 4 درصد زنان مراجعه کننده به مجتمع قضایی خانواده موفق به دریافت مهریه می شوند.

لیلا اسدی گفت: از بین درصد بالای زنان مراجعه کننده به مجتمع قضایی خانواده ، تنها 3 درصد موفق به دریافت مهریه خود می شوند و مابقی باید هر ماه و شاید سالها بدنبال مهریه خود باشند اما در نهایت درصد بالایی از آنان موفق به اخذ آن نمی شوند.

وی گفت: امروزه اکثر مردان به دنبال ترفندی برای عدم پرداخت مهریه و در نهایت به دنبال راه حلی برای طولانی کردن مسیر رسیدگی به پرونده هستند و در این امر به راههای متفاوتی متوسل می شوند.

معاون مجتمع قضایی خانواده تصریح کرد: مردان حتی به صورت اقساط نیز حاضر به پرداخت مهریه نمی شوند و از پرداخت آن ممانعت می کنند و دادگاه نیز در چنین مواقعی سعی می کند از طریق توقیف اموال مرد ، زن را به حق قانونی خود برساند.

اسدی افزود: اکثر زنانی که خواستار جدایی از همسر خود هستند در ابتدای تشکیل پرونده خواهان اخذ مهریه هستند و در واقع به محض مراجعه به مجتمع خانواده تقاضای دریافت مهریه خود را مطرح می کنند.

پیشنهاد   تعداد پيشنهادات= 10          آرشيو