کدمطلب:424

 
رشد 700 درصدي استفاده‌ي زنان از موسيقي ديجيتال

10/19/2005 5:30:24 AM

 
 

   IFPI گزارش داد كه ميزان استفاده‌ي زنان از موسيقي ديجيتال 700 درصد رشد داشته است .

به گزارش سرويس فناوري اطلاعات ايسنا ، در سال 2004 ، حدود 96 دصد از تمامي ‌دانلوود‌هاي قانوني موسيقي توسط مردان به انجام رسيده بود و سهم زنان تنها 4 درصد بود .

اما در حال حاضر 31 درصد بازاردانلوود و موسيقي در اختيار زنان قرار دارد كه البته بيشتر اين دانلوود‌ها مربوط به زنان 25 تا 34 ساله است.

پیشنهاد   تعداد پيشنهادات= 0          آرشيو