کدمطلب:426

 
هر دقيقه يك زن در دنيا مي‌‏ميرد

10/20/2005 4:34:25 AM

 
 

   ايلنا:نماينده صندوق جمعيت سازمان ملل, اعلام كرد: طبق گزارش‌‏هاي رسيده در هر دقيقه يك زن در دنيا مي‌‏ميرد كه اين آمار با توجه به رشد كشورها و پيشرفت آنها بسيار بالا است.
به گزارش خبرنگار ايلنا, دكتر محمد عبدالاحد, نماينده صندوق جمعيت سازمان ملل در نشست علمي بررسي مسائل جمعيتي، گفت: اجراي كامل برنامه‌‏هاي بهداشت باروري 76 درصد مرگ و ميرها را كاهش مي‌‏دهد و مي‌‏تواند برابري جنسيتي را عملي كند.
وي افزود: اگر زنان دنيا تحت آموزش برنامه‌‏هاي بهداشت باروري و تنظيم خانواده نباشند, يك پنجم جمعيت جهان تحت آسيب قرار مي‌‏گيرند.
به گفته عبدالاحد, آموزش بهداشت باروري در فقرزدايي نيز موثر است و مي‌‏تواند نقش موثري در صرفه‌‏جويي و بهره‌‏وري از نيروها داشته باشد.
وي تصريح كرد: در حال حاضر در ايران 65 درصد جمعيت را گروه‌‏هاي فعال جامعه تشكيل مي‌‏دهند كه آموزش مسائل بهداشت باروري به آنها بسيار ضروري است.
وي خاطرنشان كرد: در ايران در زمينه بهداشت باروري پيشرفت‌‏هاي زيادي صورت گرفته و نرخ تولد نوزاد براي هر 100 زن، به حدود 28 رسيده است.
به گفته وي, نرخ پيشگيري و استفاده از داروهاي ضد بارداري از 64 درصد به 78 درصد رسيده است كه اين موضوع نشان‌‏دهنده رشد برنامه‌‏هاي بهداشت باروري است.
عبدالاحد, افزود: برخي مناطق مثل سيستان و بلوچستان, زاهدان, بوشهر و غيره از نظر بحث بهداشت باروري وضعيت خوبي ندارند و بايد برنامه‌‏هاي كشوري در اين مناطق كيفيت بهتري داشته باشند.
وي يادآور شد: در حال حاضر دوسوم بزرگسالان بي‌‏سواد دنيا را زنان تشكيل مي‌‏دهند كه آموزش آنها بسيار ضروري است.

پیشنهاد   تعداد پيشنهادات= 0          آرشيو