کدمطلب:433

 
18تا20ساله‌ها بيشترين زنان آسيب‌ديده پذيرش‌شده دربهزيستي

10/26/2005 4:12:52 PM

 
 

   ايسنا:معاون دفتر آسيب ديدگان اجتماعي سازمان بهزيستي با اشاره به پذيرش يكهزار و 241 زن آسيب ديده اجتماعي در مراكز بازپروري اين سازمان اعلام كرد: 80 درصد زنان آسيب ديده پذيرش شده در مراكز بازپروري زير 26 سال سن دارند.

دكتر رضايي‌فر در گفت‌وگو با خبرنگار «اجتماعي» ايسنا افزود: بررسي وضعيت سني زنان آسيب ديده پذيرش شده در مراكز بازپروري سازمان بهزيستي نشان داد كه بيشترين گروه سني زنان آسيب ديده 18 تا 20 سال با 31 درصد و به ترتيب 15 تا 17 سال 24 درصد، 21 تا 26 سال 19 درصد، و 14 درصد نيز زير 15 سال سن داشته‌اند.

وي تصريح كرد: 21 درصد زنان پذيرش شده بي‌سواد ، 35 درصد داراي تحصيلات ابتدايي، 24 درصد راهنمايي و 7 درصد داراي سواد در سطح نهضت سواد آموزي هستند.

معاون دفتر آسيب ديدگان اجتماعي سازمان بهزيستي با اشاره به وضعيت اشتغال زنان آسيب ديده افزود: 50 درصد زنان آسيب ديده اجتماعي پذيرش شده در مراكز بازپروري بيكار،21 درصد تن‌فروش ، 12 درصد خانه‌دار ، 6 درصد محصل و مابقي داراي شغل‌هاي آزاد و كاذب بوده‌اند.

به گفته رضايي‌فر 38 درصد اين زنان مجرد، 32 درصد مطلقه ، 12 درصد متاهل و حدود 7 درصد ازدواج موقت داشته‌اند.

وي خاطرنشان كرد:40 درصد زنان آسيب‌ديده پذيرش شده تحت هيچ حمايتي نبودند، 60 درصد تحت حمايت بوده كه از ميان حمايت‌شدگان ، 13 درصد تحت حمايت بهزيستي، 5/10 درصد تحت حمايت خانواده بوده، حدود 3 درصد حامي متفرقه داشته و مابقي از حمايتهاي ديگري برخوردار بوده‌اند.

رضايي فر با اشاره به اين كه 67 درصد زنان آسيب ديده براي براي بار اول در سال گذشته پذيرش شده‌اند، افزود: 16 درصد زنان پذيرش شده در سال گذشته براي بار دوم و حدود 9 درصد براي بار سوم در مراكز بازپروري پذيرش شده‌اند.

به گفته وي ، 65 درصد اين زنان سابقه اعتياد نداشته و 35 درصد داراي سابقه اعتياده بوده‌اند.

معاون دفتر آسيب ديدگان اجتماعي سازمان بهزيستي همچنين به ايسنا، گفت: حدود 14 درصد از يك هزار و 241 نفر زن آسيب ديده كه در مراكز بهزيستي پذيرش شده‌اند، هيچ گونه سابقه جرمي نداشته و از ميان مابقي، 34 درصد داراي جرم رابطه نامشروع ، 26 درصد فرار از منزل و 10 درصد تن فروشي، بوده‌اند.

معاون دفتر آسيب ديدگان اجتماعي سازمان بهزيستي با اشاره به سوابق جرم در خانواده زنان آسيب ديده خاطرنشان كرد: 32 درصد زنان آسيب‌ديده پذيرش شده در مراكز بازپروري هيچ سابقه‌ جرمي در خانواده نداشته و از 68 درصد باقي مانده، بيشترين جرم در خانواده با 32 درصد، «اعتياد به مواد مخدر» بوده است.

به گفته وي، 76 درصد زنان آسيب‌ديده داراي بهره‌ هوشي عادي، 17 درصد مرزي، 5 درصد عقب مانده و دو درصد ممتاز بوده‌اند.

رضايي فر، با اشاره به نتايج بررسي آزمون شخصيت بر روي زنان آسيب‌ديده پذيرش شده در مراكز بازپروري طي سال گذشته به ايسنا گفت: حدود 19 درصد اين زنان به لحاظ شخصيتي سالم و 81 درصد علائمي از اختلالات شخصيتي داشته‌اند كه از اين ميان 37 درصد داراي افسردگي خفيف ، 13 درصد افسردگي شديد ، حدود 8 درصد اختلالات شخصيت ضد اجتماعي ، 8 درصد اضطراب و حدود 6 درصد داراي اختلالات دو قطبي بوده‌اند.

وي با بيان اين كه 81 درصد زنان آسيب ديده جنسي داراي سابقه آزار ديدن در دوران كودكي خود بوده‌اند، افزود: 14 درصد آزار جسمي، 6 درصد جنسي ، 9 درصد عاطفي، 5 درصد مسامحه و غفلت ، در دوران كودكي خود را مشاهده و 47 درصد، برخي از اين آزارها را توامان با يكديگر در دوران كودكي تجربه كرده‌اند.

وي با اشاره به نوع مراجعه زنان آسيب ديده به مراكز بازپروري سازمان بهزيستي افزود: 45 درصد از طريق مراكز اورژانس اجتماعي، 34 درصد از طريق قوه قضاييه و 14 درصد از طريق نيروي انتظامي به مراكز پذيرش زنان آسيب ديده هدايت شده‌اند.

پیشنهاد   تعداد پيشنهادات= 0          آرشيو