کدمطلب:437

 
تنها ‪۱۵‬درصد مردان سوييس موافق مشاركت زنان در امور سياسي و اداري هستند

11/9/2005 6:13:51 AM

 
 

   ايرنا:بر اساس نتايج يك نظرسنجي كه اخيرا در سوييس انجام گرفته است، تنها ‪ ۱۵‬درصد مردان اين كشور با مشاركت زنان در امور سياسي و اداري موافقت دارند.

روزنامه "باسلر سايتونگ" چاپ سوييس روز سه شنبه با درج اين خبر، نوشت: نتايج اين نظرسنجي ديدگاه‌هاي متفاوت زنان و مردان سوييس نسبت به آينده اين كشور را به خوبي آشكار ساخته است.

نتايج اين نظرسنجي حاكي است، ‪ ۳۵‬درصد زنان سوييسي خواهان آن هستند كه حداقل سه زن در شوراي هفت نفر دولتي شركت داشته باشند و ‪ ۴۷‬درصد آنان نيز مخالف اين طرز تفكر هستند.

اين در حالي است كه اين موضوع از ديد مردان كاملا متفاوت بوده و فقط ‪ ۱۵‬درصد از آنها خواهان سهميه براي زنان در دواير دولتي و سياسي هستند.

تفاوت نظر در خصوص مشاركت زنان در خدمت نظام وظيفه در اين كشور نيز محسوس است. به طوري كه ‪ ۴۰‬درصد مردان موافق رفتن زنان به خدمت نظام وظيفه و ‪ ۴۵‬مخالف اين امر هستند.

اين در حالي است كه ‪ ۶۵‬از زنان با خدمت نظام وظيفه براي زنان مخالف بوده و فقط ‪ ۲۰‬درصد از آنان با اين موضوع موافقت دارند.

بر اساس نتايج اين نظرسنجي، اين اختلاف نظر در زمينه‌هاي ديگر از جمله مسايل سياسي، اقتصادي، اجتماعي و زيست محيطي نيز ديده مي‌شود.

پیشنهاد   تعداد پيشنهادات= 0          آرشيو