کدمطلب:104

 
سمينار جريان‌هاي فكري زنان در جهان اسلام برگزار مي‌شود

12/18/2005 1:11:17 AM

 
 

   تريبون فمنيستي ايران:

سمينار «بررسي جريان‌هاي فكري زنان در جهان اسلام» 29 آذر ماه از سوي موسسه تحقيقات و توسعه علوم انساني برگزار مي‌شود.
در اين سمينار دكتر «فاطمه صادقي»درباره رويكردهاي موجود در جهان اسلام در نظريه‌پردازي در مورد زنان سخنراني مي‌كند و «فيروزه مهاجر» جريان شناسي فكري زنان در جهان اسلام در دوره معاصر را بررسي مي‌كند.
«فاطمه گورارايي» ديگر سخنران اين سمينار است كه به آراي روشنفكري ديني درباره جريان‌هاي فكري زنان در جهان اسلام مي‌پردازد و «محبوبه عباسقلي زاده» نيز جريان‌هاي فكري زنان در جهان اسلام را از منظر جامعه شناختي مورد توجه قرار مي‌دهد.
دكتر عزت‌السادات ميرخاني، دكتر علي اصغر مهاجري، دكتر زهرا نزاد بهرام از ديگر سخنرانان اين سمينار هستند.
اين برنامه از ساعت 13 الي 18 سه شنبه، 29 آذر ماه در محل موسسه تحقيقات و توسعه علوم انساني به نشاني: بزرگراه آفريقا، بعد از پل ميرداماد، كوچه قباديان شرقي، پلاك 60/3 برگزار مي‌شود و شركت در آن براي تمامي علاقمندان آزاد است.

پیشنهاد   تعداد پيشنهادات= 148          آرشيو