کدمطلب:32

 
20 آذر به جای 16 آذر ، مقابل دانشکده فنی دانشگاه تهران

12/10/2005 3:30:31 PM

 
 

   تریبون فمینیستی ایران:
در پی موضوع آلودگی هوا و تعطیلی روز 16 آذر، گرچه طی روزهای گذشته دانشجویان تجمع های گوناگونی برای گرامیداشت این روز داشته اند اما در خبر هایی که از سوی دانشجویان به تریبون فمینیستی رسیده قرار است دانشجویان مراسم روز 16 آذر را روز یکشنبه 20 آذر در مقابل دانشکده فنی دانشگاه تهران برگزار کنند.
شروع این برنامه ساعت 12 ظهر روز 20 آذر است.

البته برای دانشجویانی که دانشجوی دانشگاه تهران نیستند عبور از درهای آهنی دانشگاه تهران کمی مشکل خواهد بود، لطفا با فیلتر شکن وارد شوید!

پیشنهاد   تعداد پيشنهادات= 4          آرشيو