کدمطلب:33

 
انسان يا کالا؟!/نشريه دانشجويي نسل سوم

12/15/2005 4:38:53 PM

 
 

   تصوير «زن»
· مي شوره: زن در حال شستن لباس ها در تشت آب و کف

· آب مي کشه: زن در حال چلاندن لباس ها

· خشک مي کنه: زن در حال پهن کردن لباس ها بر بند

· تکرار مکرر و سريعتر تصاوير و ... مي شوره / آب مي کشه / خشک مي کنه ...

· و ناگهان:

تصوير ماشين لباس شويي «حاير»
(سازنده تيزر ماشين لباسشويي دوقلوي حاير و ماشين لباسشويي ضد چروك حاير: كاوه ابراهيم‌پور)

اين تيزر تبليغاتي که چند هفته است از صدا و سيماي [...] در حال پخش شدن است، به طرز شرم آوري با استفاده از به تصوير کشيدن زن در نقشي کليشه اي قصد دارد که کالايي را با اتصال به جايگاهِ «کالايي» زن در جامعه ی نابرابر به فروش برساند.

از صاحبان صنايع و سرمايه که انتظاري نيست، چرا که آنان در پي سود بيشتر به هر طريق ممکن هستند؛ از صدا و سيماي [...] هم که نهادي کاملا مردسالار است و هيچ وقت از ترويج کليشه هاي « ضد زن » کوتاهي ننموده نيز نمي توان بيش از اين انتظار داشت. اما شايد، شايد، شايد بتوان با نخريدن ماشين لباسشويي «حاير» شروع کرد.

به آشنايان خود بگوييد:

« محصولات حاير را ديگر نخريد »

پیشنهاد   تعداد پيشنهادات= 4          آرشيو